Đọc nhanh là một chuỗi các bài viết trên mạng về kĩ thuật in risograph được Khô Mực tổng hợp lại, dịch sang tiếng Việt để cộng đồng sáng tạo được tiếp cận nguồn thông tin này dễ dàng hơn.

Danh Sách Bài Viết

Nếu bạn có thời gian và hứng thú giúp Mực dịch các bài viết tiếp theo, vui lòng email vào [email protected] để tụi mình gửi bạn các bài cần dịch nha.